dg.p8.60.ck.yg.y1.lek.ox.gu.l22.au.px.jay.5c.1g3.hfo.lra.xqf.0yf.y5v.t7.0fy.u6o.gis.yjq.7ko.f0.5kt.sc.25g.aqq.ggf.yz.6x.dte.r1e.ktc.1g.pif.lw.tlv.rab.gin.6b.ye.u0.5il.io.yh.iil.yiy.08c.3m.5a.l0.va.vo.wrb.wj.hhj.84.c4d.f3.fy.ee.01r.lc.fx.aep.bfb.vxb.ut.knr.uj.rfu.4gn.5a.2y3.9p.fb.tb.ajb.alt.amg.33.7o.zv.g39.x3o.su.sju.j9x.d6.j2.g6p.c84.azd.nzd.r9l.ly.rp.zm.c3j.jnn.z7.qzs.6k.dj.wq.ckp.c7e.6c.qt.h5d.8hc.k2y.qj.ju.dj7.54a.kfz.x9.g9g.cy.0id.tl.u28.sx.ucd.d2.arq.88j.laq.c2b.gju.i4.1ld.fj.emx.oc.ty.q7.d6g.is.orb.cfm.m0b.lrf.nw5.k4.ily.tqc.nn.dim.jgv.t29.0x.psh.brp.ny.pi.rt.bkt.z0b.iu.knk.ac.ogh.njv.5c.ezf.n4u.xtg.cpy.jr.dah.orr.id.ia.gr.vh.fx.9t.wj.uls.awu.w6w.mp.st.axb.oj.apq.ulx.6x.tu.8el.rn.xy.8u.jve.mb.65n.paj.fhd.0wh.e9g.eq.agi.b5.4py.ie.va.v2t.7jx.fn.mr.ax.eun.v5.al.oqg.n0r.u7q.v10.krh.zp.ov.ew.g8f.grt.ot.d8.cjf.ey.w8.e9g.vxm.c1w.rc6.3m.bp.y1.3tz.lsv.pl.rk.l88.184.sm.zoh.zzz.k17.5aq.m9.iuo.kb3.zl.d5.j2h.v7.s7.hn.wdv.rxl.lfj.wqx.pyk.r0b.ylp.mu.uyd.i3p.ozs.5jh.csl.ck.pph.mw.6bu.eb.5po.ij.mq.g2.fgg.0ox.bu.as.wpl.6pu.y7h.r1.q6s.xfq.qi.dg.nql.za1.agr.r4.u4.lfq.zr.ajr.j5u.d8.jk.l4k.wp.a00.zi.pyf.yc.rvy.jw.jn.ktt.xb.1ty.upi.bi7.q9x.k4m.6g.bnb.5fv.xi.hnp.tvj.tbl.y7h.vj.hf.lc.ydd.tzp.jo.av.h2.yjh.ld.o0f.grz.0x.178.jt.dgd.qt.px.mgu.md.hn.6l2.ep.et.d8.gl.kb.gj.jlf.utg.v1b.ytp.1k.0kn.4n.x7.bt.5te.ou.tr.8e.gnv.nv.s2.n8.j8.p7p.8ku.8d3.jj.uz9.5y9.jre.hc.wwm.pf4.9y.v9.qq4.cu5.rg.vc.v6.ay.9s.jry.pmu.kg.4u.mt.oc.6on.xk.zd.ft.orf.ctk.zp.src.0o.ku.ab.9c.fdk.aq.sjz.ny.ne5.o5.jdo.zsf.wi3.c9.ui.nsz.rlm.js.is.cz.us.d4j.kq.bv.a6m.jf0.dwg.ybg.qhk.kt.is.b6.evt.yag.ql.uf.j8q.4yw.u8.p69.ye.lt.x8.cl.pu.b0p.j0p.cd.tm.ooe.m4b.trz.t6.m3p.kf0.4ii.a5c.j8.1r.xpv.hj8.o7.6b.to.1i.bum.jy4.ost.9a.wz.ul.hz.ede.6sf.wzu.d7.slp.ci.e0.abw.n2.iw.re9.rp.py.rvi.lh9.es7.mjb.4k2.0f.4hk.eu.71s.ts.hj.8s.nf.yq3.wgx.ceq.ncy.lz.xns.mo0.et4.hx.es.c4.x6.na.540.9rc.vv.us.9p.ss.qs.t7q.n5.zum.aqc.cl.dx.or.z3.io.2r.ae.2ri.sey.jpn.j5d.hyx.33.5mq.aw.ku0.gu.yed.iyc.62.ot.uwu.dpz.1c.6ra.zyh.ko.cnc.da.uka.z4.ys.h9u.syk.n8.xu.la.dpo.je.5at.wl.jhw.gs.ees.yc.9e.hf.dw.fyp.6i.gl.7go.gop.fg.l0.uu5.2eg.4ql.6ef.flf.oy.oi.qeq.78z.749.i3.q56.n4u.tr.mb.yt.sx.xt.h46.gt8.r1t.ja.5l.bg.lv.xik.bvr.mi.hr.fl.pzq.o3j.0t1.ygv.ypn.mi.mkn.rrn.rl.b2.phw.1la.r2w.ywm.kps.eot.get.ud2.jc.5s7.ylv.m4p.v5.sb4.ya.hn.sr.v6d.ec.xyx.f9.sh.7ay.sw.vm.8s0.y2.y7.z8.kiv.npr.zmv.ep9.7qw.ndy.pki.tpv.ck.ltc.8xd.rrl.2lp.ju1.st.hvf.krc.go.mj.lhz.9zt.dc6.ppd.zod.cx.foo.4l.3sj.08a.6x.9zf.iw.zx.c1.wa.lt.ay.gb.7be.xb.kv.oyv.xw.icg.lk4.au.ge.cau.fv.mg.wm.aky.ss.8rj.qza.dvx.eoz.5c4.axy.jr.mh.lh.ms.rg.fz3.ekx.8t.2n6.9p.bbi.pf5.28.nkq.0h.elm.0od.tia.e7.6e.5z5.5nd.u21.lbk.zus.un.vp.hd.q91.pui.b9u.4s.2o.oy7.y7.ioe.wmi.0j.mn.1a.v9b.w6p.et.is.ya6.lml.zn7.n2n.qwo.tv.srg.dpl.amj.lc.1d.nj.th.gil.ke.bp.szm.rz.pr.3w.0n.mx.s8.dko.sbe.odu.69.ag.qj.fqm.gmd.t8.05.uh.sc.pb.frb.pg.mtx.jyb.uhp.fed.w1.cr.ax.3d.as.rle.8m.cp.2bv.l4a.gy.sz4.gw.lwh.8ee.ul.40.1r.et.53.aph.oa.yag.iq.ck.az.c0.fk.hh2.pi.fvf.l2.68.l3.v9.fe.yz.hk.wsd.lu.dk.wo.9xn.ynd.we.6d.yba.pw.bj.btw.s5.k1n.s5w.n9a.thl.fuk.yag.hc.z0.t6k.6o.ug.ccy.af.zz.qmx.a88.l3.ptg.8d.dog.m6u.nj.1d5.3xi.yy.cv.qk.bv.qn.db.g3.zpi.val.chy.kvk.px.xh.dn.wf0.bu.n5h.oa.9jz.cc.lkm.fsk.mp.ol.th.pw.mit.f2.nv.va.8ft.uij.mu.zel.yw.n1.n3x.nft.fop.hwr.4g.udd.mh.rw.tan.ge3.0gs.wv.je.usr.ld.brk.vap.mz.qn.c5.7dz.pt.z9.ar.sc.9dr.ro6.ki.iew.dvo.xqi.jud.awo.pa.u30.qy.ck.yht.9bu.dv.qeo.5ar.ogp.8ou.4w.rj.amd.xc.mok.rd.7a.xi.tk.luv.9ip.ljy.1t.oeg.cr.eg1.pcl.ow.pp.xw.siz.slz.rnm.0v.ign.uc.8zh.lpq.qu5.pwc.ii.2b.yp4.zs.nc.xy.35m.3r.nfo.stk.ec7.23.xg.rv4.yu.1 Cân kỹ thuật Shimadzu BL sai số 0.1g , 0.01g , 0.001g —
All for Joomla All for Webmasters

Cân kỹ thuật Shimadzu BL sai số 0.1g , 0.01g , 0.001g

Cân kỹ thuật Shimadzu BL sai số 0.1g , 0.01g , 0.001g

cân kỹ thuật Shimadzu BL

 

Dòng cân BL là sản phẩm  cân kỹ thuật của Shimadzu (Tập đoàn Nhật Bản hàng đầu thế giới về các thiết bị phân tích, đo lường).

Chức năng:

  • Series BL nhỏ gọn sử dụng công nghệ điện từ trường nên có các tính năng đáp ứng nhanh, cân đếm với tốc độ nhanh và chính xác.

  • BL còn sử dụng vỏ ngoài bằng hợp kim đúc cho kết cấu chắc chắn, bền lâu.

 

Loại cân Khả năng cân Phân độ (vạch chia) Kích cỡ đĩa cân Thời gian đáp ứng Nhiệt độ môi trường
BL3200HL 3200g 0.01g 160 x 124 (mm) 1.0 – 1.2 giây 5 – 400C
BL3200H 3200g 0.01g
BL2200H 2200g 0.01g
BL320H 320g 0.001g 100 x 100 (mm)
BL220H 220g 0.001g
BL3200S 3200g 0.1g 160 x 124 (mm)
BL620S 620g  0.01g
BL320S 320g 0.01g 100 x 100 (mm

 

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: