MÁY CỰC PHỔ 663 VA

MÁY CỰC PHỔ 663 VA MÁY CỰC PHỔ 663 VA Computrace

Thiết bị thí nghiệm

Model: 663 VA

Xuất xứ: Châu Âu

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

*Ứng dụng chính:

– Nghiên cứu, phân tích các vết kim loại nặng có thể đạt độ nhậy tới đơn vị đo nồng độ ppt đối với các kim loại như Sb, As, Bi, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Hg, Mo, Ni, Pt, Rh, Tl, W, U, Zn …

– Nghiên cứu, phân tích các hợp chất hữu cơ và một vài anion đặc biệt như NOx, SO2…

Xem tiếp