Julabo Archive

BỂ ỔN NHIỆT JULABO F38-ME

BỂ ỔN NHIỆT JULABO F38-ME Giá: (liên hệ) 0968821008 Model: F38-ME Hãng sản xuất: Julabo Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật: – Bể Beer Forcing Test – JULABO dùng kết hợp với máy quang phổ để xác định hạn sử dụng (date) của …

BỂ ỔN NHIỆT TUẦN HOÀN JULABO CF30, CF40

BỂ ỔN NHIỆT TUẦN HOÀN JULABO CF30, CF40 Giá: (liên hệ) 0968821008 Model: CF30, CF40 Hãng sản xuất: Julabo Xuất xứ: Đức – Thang nhiệt độ: -30 …+150°C (CF30) -40 …+150°C (CF40) – Màn hình LED hiển thị thông số thực và thông …

BỂ ỔN NHIỆT JULABO ĐO NHỚT

BỂ ỔN NHIỆT JULABO ĐO NHỚT Giá : (liên hệ) 096 8821008 Model: ME-31A, ME-16G, ME-18V Hãng sản xuất: Julabo Xuất xứ: Đức Dùng ổn nhiệt khi thực hiện đo độ nhớt với nhớt kế mao quản. – Thang nhiệt độ: +20 …

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN CF31, CF41 JULABO

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN CF31, CF41 JULABO Model: CF31, CF41 Hãng sản xuất: Julabo Xuất xứ: Đức Giá : (liên hệ) 096 8821008 – Thang nhiệt độ: -30 …+200°C (CF31),-40 …+200°C (CF41) – Màn hình LED hiển thị thông số thực và …

BỂ ĐO NHỚT ỔN NHIỆT JULABO

BỂ ĐO NHỚT ỔN NHIỆT JULABO Model: ME-31A, ME-16G, ME-18V Hãng sản xuất: Julabo Xuất xứ: Đức Giá : (liên hệ) 096 8821008 Dùng ổn nhiệt khi thực hiện đo độ nhớt với nhớt kế mao quản. – Thang nhiệt độ: +20 …

BỂ CÁCH THUỶ LẮC SW22, SW23 JULABO

BỂ CÁCH THUỶ LẮC SW22, SW23 JULABO Model: SW22, SW23 Hãng sản xuất: Julabo Giá: (Liên Hệ) 096 8821008 Xuất xứ: Đức – Thích hợp trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy, điều chỉnh nhiệt độ mẫu,… – Vật liệu lòng bể bằng thép không …
BỂ CÁCH THUỶ WATER BATH TW12 JULABO

BỂ CÁCH THUỶ WATER BATH TW12 JULABO

BỂ CÁCH THUỶ WATER BATH TW12 JULABO Model: TW12 Hãng sản xuất: Julabo Xuất xứ: Đức – Thích hợp trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy, điều chỉnh nhiệt độ mẫu,… – Vật liệu lòng bể bằng thép không rỉ, vỏ ngoài sơn phủ chống …