Kern Archive

Cân ẩm đèn Halogen DLT 100-3N Kern

Cân ẩm đèn Halogen DLT 100-3N Kern

Cân ẩm đèn Halogen DLT 100-3N Kern Thiết bị thí nghiệm Model: DLT 100-3N Hãng sản xuất: Kern – Đức Đặc tính máy: – Thiết kế với màn hình cảm ứng riêng biệt – Khả năng cân tối đa: 160g – Độ …
Cân ẩm DLB 160-3A Kern

Cân ẩm DLB 160-3A Kern

Cân ẩm DLB 160-3A Kern Thiết bị thí nghiệm Model: DLB 160-3A Hãng sản xuất: Kern – Đức Đặc tính máy: – Khả năng cân tối đa: 160g – Độ phân giải: 0.001 – Độ lặp lại đối với mẫu 10g: 0,05% …
Cân sấy ẩm DBS 60-3 Kern

Cân sấy ẩm DBS 60-3 Kern

Cân sấy ẩm DBS 60-3 Kern Thiết bị thí nghiệm Model: DBS 60-3 Hãng sản xuất: Kern – Đức Đặc tính máy – Khả năng cân tối đa: 60g – Độ phân giải: 0.001/0,01% – Độ lặp lại đối với mẫu 2g: …
Cân sấy ẩm dùng đèn Halogen

Cân sấy ẩm dùng đèn Halogen

Cân sấy ẩm dùng đèn Halogen Thiết bị thí nghiệm Model: DAB 100-3 Hãng sản xuất: Kern – Đức Đặc tính máy – Khả năng cân tối đa: 110g – Độ phân giải: 0.001 – Độ lặp lại đối với mẫu 10g: …
Cân phân tích 5 số ABT 220-5DM Kern

Cân phân tích 5 số ABT 220-5DM Kern

Cân phân tích 5 số ABT 220-5DM Kern Thiết bị thí nghiệm Model: ABT 220-5DM Hãng sản xuất: Kern – Đức Đặc tính máy – Khả năng cân tối đa: 82g / 220g – Độ phân giải: 0.00001g / 0,0001g – Độ …
Cân 5 số ABT 120-5DM hãng Kern

Cân 5 số ABT 120-5DM hãng Kern

Cân 5 số ABT 120-5DM hãng Kern Thiết bị thí nghiệm Model: ABT 120-5DM Hãng sản xuất: Kern – Đức Đặc tính máy: – Khả năng cân tối đa: 42g / 120g – Độ phân giải: 0.00001g / 0,0001g – Độ lặp …
CÂN PHÂN TÍCH 5 SỐ KERN

CÂN PHÂN TÍCH 5 SỐ KERN

CÂN PHÂN TÍCH 5 SỐ KERN Thiết bị thí nghiệm Model: ABT 100-5M Hãng sản xuất: Kern – Đức Đặc tính máy: – Khả năng cân tối đa: 101g. – Độ đọc: 0,00001g. – Tải trọng nhỏ nhất: 0,001g
CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ KERN

CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ KERN

CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ KERN Thiết bị thí nghiệm Model: ABS 220-4N Hãng sản xuất: Kern – Đức Đặc tính máy: – Khả năng đọc: 0.0001g. – Trọng lượng cân tối đa: 220 g. – Độ tuyến tính: ± 0.0003 g. …