Labomed Archive

MÁY QUANG PHỔ UV VIS 2 CHÙM TIA UVD-2950

MÁY QUANG PHỔ UV VIS 2 CHÙM TIA UVD-2950

MÁY QUANG PHỔ UV VIS 2 CHÙM TIA UVD-2950 Model: UVD 2950 Hãng: Labomed – Mỹ Giá: (Liên Hệ) 096 8821008 Đặc tính máy : Thiết bị quang phổ UV-Vis UVD-2950 hiệu năng lớn, chính xác, độ tin cậy cao. Máy quang phổ …