MÁY QUANG PHỔ UV VIS 2 CHÙM TIA UVD-3200

MÁY QUANG PHỔ UV VIS 2 CHÙM TIA UVD-3200

may quang pho uv vis uvd 3200

Model: UVD 3200

Hãng: Labomed – Mỹ

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Đặc tính máy :

Máy quang phổ UV-VIS UVD 3200 2 chùm tia là dòng quang phổ quét tự động hiệu năng cao. Model UVD-3200 có rất nhiều băng phổ là 0.5; 1.0; 2.0 và 5.0mm. Máy có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau nhờ hiệu suất lớn, độ tin cậy cao và dễ dàng sử dụng.

Xem tiếp

MÁY QUANG PHỔ UV VIS 2 CHÙM TIA UVD-2950

MÁY QUANG PHỔ UV VIS 2 CHÙM TIA UVD-2950

máy quang phổ uv vis uvd 2950

Model: UVD 2950

Hãng: Labomed – Mỹ

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Đặc tính máy :

Thiết bị quang phổ UV-Vis UVD-2950 hiệu năng lớn, chính xác, độ tin cậy cao.

Máy quang phổ UV-Vis UVD-2950 là dòng máy quang phổ 2 chùm tia quét tự động và băng phổ cố định 1.0nm. UVD-2950 được dùng nhiều trong các ứng dụng xác định tính chất cũng như xác định hàm lượng của các chất như kiểm nghiệm dược, xét nghiệm, quản lý nước, hóa dầu, học học và hóa sinh.

Xem tiếp