Tủ ấm Memmert IN750, 749 lít

Tủ ấm Memmert IN750, 749 lít

Tủ ấm Memmert IF 750

 

Model: IF 750

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

–   Thể tích: 749 lít

–   Kích thước trong: rộng 1040 x cao 1200 x sâu 600 mm

–   Kích thước ngoài: rộng 1224 x cao 1726 x sâu 784 mm

–   Số khay cung cấp: 02

Xem tiếp

Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít

Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít

Tủ ấm Memmert

 

Model: IF 75

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

–   Thể tích: 74 lít

–   Kích thước trong: rộng 400 x cao 560 x sâu 330 mm

–   Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 944 x sâu 514 mm

–   Số khay cung cấp: 02

Xem tiếp

Tủ ấm Memmert IF55, 53 lít

Tủ ấm Memmert IF55, 53 lít

Tủ ấm Memmert

 

Model: IF 55

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

–   Thể tích: 53 lít

–   Kích thước trong: rộng 400 x cao 400 x sâu 330 mm

–   Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 784 x sâu 514 mm

–   Số khay cung cấp: 01

Xem tiếp

Tủ ấm Memmert IF110, 108 lít

Tủ ấm Memmert IF110, 108 lít

Tủ ấm Memmert

 

Model: IF 110

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

–   Thể tích: 108 lít

–   Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm

–   Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm

–   Số khay cung cấp: 02

Xem tiếp

Tủ sấy Memmert UF160 161 lít

Tủ sấy Memmert UF160 161 lít

Tủ Sấy Memmert UN450

 

Model: UF 160

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

–     Thể tích: 161 lít

–     Kích thước trong: rộng 560 x cao 720 x sâu 400 (nhỏ hơn 39 mm dành cho quạt) mm

–     Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 1104 x sâu 584 mm

–     Số khay cung cấp: 02

Xem tiếp

Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít

Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít

Tủ Sấy Memmert UN450

 

Model: UN 55

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

–     Thể tích: 53 lit

–     Kích thước trong: rộng 400 x cao 400 x sâu 330 mm

–     Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 784 x sâu 514 mm

–     Số khay cung cấp: 01

Xem tiếp

Tủ sấy Memmert UN110, 108 lít

Tủ sấy Memmert UN110, 108 lít

Tủ Sấy Memmert UN450

 

Model: UN 110

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

–     Thể tích: 108 lit

–     Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm

–     Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm

–     Số khay cung cấp: 02

Xem tiếp

Tủ Sấy Memmert UN160, 161 lít

Tủ Sấy Memmert UN160, 161 lít

Tủ Sấy Memmert UN450

 

Model: UN 160

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

Tính năng kỹ thuật:

–     Thể tích: 161 lit

–     Kích thước trong: rộng 560 x cao 720 x sâu 400 mm

–     Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 1104 x sâu 584 mm

–     Số khay cung cấp: 02

Xem tiếp

Tủ Sấy Memmert UN260, 256 lít

Tủ Sấy Memmert UN260, 256 lít

Tủ Sấy Memmert UN450

 

Model: UN 260

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

Tính năng kỹ thuật:

–     Thể tích: 256 lit

–     Kích thước trong: rộng 640 x cao 800 x sâu 500 mm

–     Kích thước ngoài: rộng 824 x cao 1183 x sâu 684 mm

–     Số khay cung cấp: 02

Xem tiếp

Tủ Sấy Memmert UN450, 449 lít

Tủ Sấy Memmert UN450, 449 lít

Tủ Sấy Memmert UN450

Model: UN 450

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

– Ứng dụng trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm lượng khô và ẩm bằng việc sử dụng thiết bị cân.

– Sấy khô các bộ phận trong điện tử, khử khí trong nhựa epoxy

– Chuẩn bị mẫu trong lĩnh vực nghiên cứu

Xem tiếp