Memmert Archive

Tủ ấm Memmert IN750, 749 lít

Tủ ấm Memmert IN750, 749 lít

Tủ ấm Memmert IN750, 749 lít   Model: IF 750 Hãng sản xuất: Memmert – Đức Đặc tính máy: –   Thể tích: 749 lít –   Kích thước trong: rộng 1040 x cao 1200 x sâu 600 mm –   Kích thước ngoài: rộng …
Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít

Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít

Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít   Model: IF 75 Hãng sản xuất: Memmert – Đức Đặc tính máy: –   Thể tích: 74 lít –   Kích thước trong: rộng 400 x cao 560 x sâu 330 mm –   Kích thước ngoài: rộng …
Tủ ấm Memmert IF55, 53 lít

Tủ ấm Memmert IF55, 53 lít

Tủ ấm Memmert IF55, 53 lít   Model: IF 55 Hãng sản xuất: Memmert – Đức Đặc tính máy: –   Thể tích: 53 lít –   Kích thước trong: rộng 400 x cao 400 x sâu 330 mm –   Kích thước ngoài: rộng …
Tủ ấm Memmert IF110, 108 lít

Tủ ấm Memmert IF110, 108 lít

Tủ ấm Memmert IF110, 108 lít   Model: IF 110 Hãng sản xuất: Memmert – Đức Đặc tính máy: –   Thể tích: 108 lít –   Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm –   Kích thước ngoài: rộng 745 …
Tủ sấy Memmert UF160 161 lít

Tủ sấy Memmert UF160 161 lít

Tủ sấy Memmert UF160 161 lít   Model: UF 160 Hãng sản xuất: Memmert – Đức Đặc tính máy: –     Thể tích: 161 lít –     Kích thước trong: rộng 560 x cao 720 x sâu 400 (nhỏ hơn 39 mm dành cho …
Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít

Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít

Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít   Model: UN 55 Hãng sản xuất: Memmert – Đức Đặc tính máy: –     Thể tích: 53 lit –     Kích thước trong: rộng 400 x cao 400 x sâu 330 mm –     Kích thước ngoài: rộng …
Tủ sấy Memmert UN110, 108 lít

Tủ sấy Memmert UN110, 108 lít

Tủ sấy Memmert UN110, 108 lít   Model: UN 110 Hãng sản xuất: Memmert – Đức Đặc tính máy: –     Thể tích: 108 lit –     Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm –     Kích thước ngoài: rộng …
Tủ Sấy Memmert UN160, 161 lít

Tủ Sấy Memmert UN160, 161 lít

Tủ Sấy Memmert UN160, 161 lít   Model: UN 160 Hãng sản xuất: Memmert – Đức Đặc tính máy: Tính năng kỹ thuật: –     Thể tích: 161 lit –     Kích thước trong: rộng 560 x cao 720 x sâu 400 mm –     …
Tủ Sấy Memmert UN260, 256 lít

Tủ Sấy Memmert UN260, 256 lít

Tủ Sấy Memmert UN260, 256 lít   Model: UN 260 Hãng sản xuất: Memmert – Đức Đặc tính máy: Tính năng kỹ thuật: –     Thể tích: 256 lit –     Kích thước trong: rộng 640 x cao 800 x sâu 500 mm –     …
Tủ Sấy Memmert UN450, 449 lít

Tủ Sấy Memmert UN450, 449 lít

Tủ Sấy Memmert UN450, 449 lít Model: UN 450 Hãng sản xuất: Memmert – Đức Đặc tính máy: – Ứng dụng trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm …