Samheung Archive

Lò nung Samheung 1200°C

Lò nung Samheung 1200°C

Lò nung Samheung 1200°C   Model: 1200 độ C Hãng sản xuất: Samheung – Hàn Quốc Đặc tính máy: Tấm nhiệt có độ bền cao ngăn được hiện tượng sốc vật lý Bằng phương pháp đúc các tấm gia nhiệt, SH-FU- 13MG …
Lò nung Samheung 1500°C

Lò nung Samheung 1500°C

Lò nung Samheung 1500°C   Model: 1500 độ C Hãng sản xuất: Samheung – Hàn Quốc Đặc tính máy: Tấm nhiệt có độ bền cao ngăn được hiện tượng sốc vật lý Bằng phương pháp đúc các tấm gia nhiệt, SH-FU- 13MG …