MÁY ĐO LƯU HUỲNH TRONG THAN CS-580 ELTRA

MÁY ĐO LƯU HUỲNH TRONG THAN CS-580 ELTRA

máy đo lưu huỳnh trong than cs 580 eltra big

Thiết bị thí nghiệm

Model: CS-580

Hãng: Eltra (Đức)

Giá: (Liên Hệ)

Đặc tính máy :

Các dải đo                                   500mg mẫu

Dải đo các bon thấp                   0.005 % – 5 % C (25 mg C abs.)

Dải đo các bon cao                    5 % – 100 % C ( 500 mg C abs.)

Xem tiếp

MÁY ĐO LƯU HUỲNH TRONG XI MĂNG

MÁY ĐO LƯU HUỲNH TRONG XI MĂNG

máy đo lưu huỳnh trong xi măng eltra cs 800

Thiết bị thí nghiệm : 

Model: CS 800

Hãng: Eltra (Đức)

Giá: (Liên Hệ)

Đặc tính máy :

Các dải đo                                500mg mẫu

Dải đo các bon thấp                   0.0001 % – 0.1 % (0.5 mg C abs.)

Dải đo các bon cao                     0.1 % – 12 % (60 mg C abs.)

Xem tiếp

MÁY PHÂN TÍCH THAN, THAN CỐC HÃNG ELTRA

MÁY PHÂN TÍCH THAN, THAN CỐC HÃNG ELTRA

máy phân tích than, than cốc cs 580 eltra

Thiết bị thí nghiệm

Model: CS-580

Hãng: Eltra (Đức)

Giá: (Liên Hệ)

Đặc tính máy :

Các dải đo                                   500mg mẫu

Dải đo các bon thấp                   0.005 % – 5 % C (25 mg C abs.)

Dải đo các bon cao                    5 % – 100 % C ( 500 mg C abs.)

Xem tiếp

MÁY PHÂN TÍCH CO2,H20 TRONG XI MĂNG CW 800 ELTRA

MÁY PHÂN TÍCH CO2,H20 TRONG XI MĂNG CW 800 ELTRA

máy phân tích co2, h20 cw 800 eltra

Thiết bị thí nghiệm

Model: CW-800

Hãng: Eltra (Đức)

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Đặc tính máy :

Các dải đo                                   200mg mẫu

Dải đo CO2 thấp                        0 – 70 %

Dải đo H2O                                 0 – 20 %

Xem tiếp

MÁY ĐO CACBON TRONG THAN CS 580 ELTRA

MÁY ĐO CACBON TRONG THAN CS 580 ELTRA

máy đo cacbon trong than cs 580 eltra

Thiết bị thí nghiệm

Model: CS-580

Hãng: Eltra (Đức)

Giá: (Liên Hệ)

Đặc tính máy :

Các dải đo                                   500mg mẫu

Dải đo các bon thấp                   0.005 % – 5 % C (25 mg C abs.)

Dải đo các bon cao                    5 % – 100 % C ( 500 mg C abs.)

Xem tiếp

MÁY PHÂN TÍCH CACBON TRONG THAN CS-2000 ELTRA

MÁY PHÂN TÍCH CACBON TRONG THAN CS-2000 ELTRA

máy phân tích cacbon trong than cs 2000 eltra big

 

Model: CS-2000 (Lò cảm ứng)

Hãng: Eltra (Đức)

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Đặc tính máy :

Thiết bị chuyên để kiểm tra hàm lượng C,H,S, vật chất bay hơi (Loss in ignition) trong khoáng sản, xi măng & 1 số kim loại.

Trọng lượng mẫu chuẩn           0.5 to 1 g cho thép và gang

Xem tiếp

MÁY PHÂN TÍCH CACBON, LƯU HUỲNH CS-2000 ELTRA

MÁY PHÂN TÍCH CACBON , LƯU HUỲNH CS-2000 ELTRA

máy phân tích cacbon, luu huynh trong than cs 2000

 

Model: CS-2000 (Lò cảm ứng)

Hãng: Eltra (Đức)

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Đặc tính máy :

Thiết bị chuyên để kiểm tra hàm lượng C,H,S, vật chất bay hơi (Loss in ignition) trong khoáng sản, xi măng & 1 số kim loại.

Trọng lượng mẫu chuẩn           0.5 to 1 g cho thép và gang

Xem tiếp