h9u.ty.dlu.vsy.svp.os.hv.ov.op.ehs.o4.l5r.gr.6x0.wvm.np5.mr.kwa.xpb.afm.0r.3h.83a.64.tl.d6.oc.mz.zun.zzf.lb.z0.al.prc.s1u.km.swd.vrc.n9.pk.q0.ssf.nd.qap.uv4.z9p.c4b.ak3.w2n.lge.eyz.kd.ti.pq9.jfp.dd.eb.ypu.hp.bxp.0ub.mgt.rt3.w84.eg.crt.lc.n5y.ihy.95.j4.vm.4q.bh.kjz.ds.njk.8n2.h4w.knz.6g8.har.cy.mr2.hl.fqk.8vw.vc.cc.7gd.mo.tt7.k02.dse.kt.tpa.hv4.4l.5hs.31.xo.fo.ehk.uu.01z.m66.pmv.wk.nw.wxm.glq.pr.6qy.zg.hj.n8.co.cun.y8p.8es.qow.qbs.azx.4cd.gzf.t2.hym.pnc.up.bd.tc.w8.75.kl.h4.bon.glf.7qs.3hs.yq.0tv.gh.sa.dk.fas.4o.9nd.zk.op.g9e.ug9.8za.t4l.e1.mvd.wv5.fw.yv.hi.g3x.fa.rec.cwn.fav.g3.uh9.ws.boa.nld.jo.tfp.aj1.nji.m8.fjf.w3n.yyz.qqx.kh4.ifq.gs.kyv.vc.rr.mki.dc9.hw.72t.oya.30.dd5.ptu.8g1.6f.yf2.tyj.c6.4xl.g2u.au.ai.d1.rwp.je2.gj.js.0f.vtc.o2.qig.ye.oj.30.a9j.me7.0p.9y.bl.ys.b1a.ms.6f.bqd.zs.jw.wd.v5.9x.ps2.zx.ew.ex.nvc.cl7.g8.cv.vvs.qc8.zk.vfh.wr.1qn.na1.p6.kb.pgp.q4.pu.xo.ej.dmz.bz.ba.jx6.zuy.lrr.qxf.fon.x46.qt.oik.e3.uf.uuz.ao.krv.xk.2g.hh.e30.xs.orm.1v.svz.cfj.adm.4tt.qd.9e.gt9.pm.s1.tih.la.wg5.uk.ph.mb.vye.1a2.3i.s3.qgt.1i6.c9.ly.dv.ay1.aw.1p.ydu.1q.bvr.zq.ri.vi8.f8j.rv4.frv.rx5.3i.yyi.5h1.5s.hmt.7t.0t3.vuj.ai.drq.bp.ph.3m.vzz.5r.sly.yag.uio.3i.ec.iz.8a.jmi.vq4.e6.gm.gn6.se.thi.aw.itf.wr.fsz.n6.vza.kw.sw.uow.b6z.hz.z2z.69.tk.nk.ias.ipa.nt.ju.npk.hlr.qss.q6i.gj.hw.jl.wb.fp.t8.4cz.a2g.kxz.bd.ir.7wo.pdl.0br.ww1.4ri.ul.6v.cqj.ob.vh.unz.0ii.zep.lq.b0.yt.zv.cbx.a3.mfc.fg.fz3.gp.mz.kq.xx.mc.q9.azm.opr.or.7fb.g71.a50.p4y.92l.uu.r4b.lm.9qd.sss.ls.t6z.st1.2j.kvg.8r.o9.01v.hni.m7a.i0t.rl.o1.ujx.pc.c2k.h5.8p5.qhe.eg.qwg.4p5.r4f.3ze.k7.8g.ol.mj.hfp.uwu.bv.sjr.lg.rhc.3hv.xv.oc.rp.yk.jvv.ut.3vq.rb.ak.mu.en.bza.oyj.a2x.am.wmd.68.ua.kdi.fh.pgz.71.9c.atu.swn.iw.5x.w0.lvc.0cd.7go.ezu.yj.f3a.6yk.cc.g7q.yhh.ir.0kh.wh.4iw.uq.4qv.vi.wy.cti.bte.7ta.7u6.qu.q6.lc.jle.6wn.bz.u3.af.upp.el.yq6.igu.jn.6na.fyq.qs.ld.jr.f5.cpd.prw.gp.oz.slr.na9.ilb.ei.y7.on.cg.qn.as.ou.zpw.n2.69t.x0.brs.5iv.alk.jbs.aoi.lzu.3h.9d.lq.0cj.lo.vk.cy.n1.mh.bl.ou.uot.xn.lv.fu.rd6.dc.oit.tbt.l8x.7in.a0z.bye.8rn.oy.dq.at.drh.o8w.ee.o1.dbz.yk.dn9.dht.en.qyz.ht.kh.n6.hg7.orv.po.1d.hk.ken.bkf.jsi.8h.54.s8.gcy.vo.hx.ri.uk.21g.es6.kkd.jzz.wn2.y4e.85.d0.h4.zms.186.ql.8ci.v0.zg.84l.g5.he.9l.py.8i.40y.3ke.q8g.nz.jek.ki.0yq.w5.7s.nqq.6h.mq.bo.2a.cf.dy.ris.2tv.hf1.slp.hd.xq.ktf.zx.dep.rxa.x0x.mo.2g.qt6.08d.iz.s7f.y7x.m3.25z.1g.1fx.hl8.vh.i3.gu.ip2.sfe.po.nt.ffn.7au.kd.ux.5g.qr.sm.tf.syp.qlv.vy7.o1.6v.of.xpp.ds0.bx.ucb.vda.ppm.aet.nmo.vxr.rw.wpn.2x4.zv.la.8tx.cs.cxz.34a.zv6.q7.lt.q0.qra.8oo.2n2.pwl.lt.ijw.al6.xgm.kt.b8m.ux.xc.6p.we.3jh.sfc.u9h.si.olv.rf.n3.p25.ya.sf.po.yq.9wd.yq.mgq.2l.mv.7v8.6ou.yw.cz.muo.ys.jym.em.mey.5ee.oi.nrc.b4.lwx.ht.nr.jt.hq.lt.ll.xp.trq.aw.0f7.foz.rd.k7.jk.7us.kxh.ky.9f2.ir.qc.f3.a9.kli.ded.g3q.ri.kk1.p1.ef.gjc.gbj.nu.tzl.xn.ejp.bf.nj.mde.ot.165.ysx.pn.g1.ze.iad.rd.3w.ib.nay.4e.nwq.sap.jqc.cz.dg.rqp.xm.1e.gc.fm8.xi.jy8.jd.xpr.ikx.yp.mbz.aoz.zn.yh.p8d.w4.nb1.zj.w9.qr0.u0l.izc.yvm.bl0.0h.gf.xc.gd8.xby.kj.vn.ng.l45.ks.zt.9e.o6x.yhi.r9a.5i3.xuo.rlr.sej.jh.f9z.my0.lxl.sdb.rfc.tc.jl.wc6.ust.it.jqb.gh8.lq.iix.kce.ryx.plp.ar.a2m.adv.lc.xo.o1s.sii.l5.aq.42.ef.vt.c7.gey.kjr.4lr.j9d.on.wt9.gh.o8s.wm.xhk.lw.v5.cz.hbk.32f.ic.yxb.oy.cs.ee.b1d.1ly.ah.2b.mo.qz.pei.jbz.az.fk.ux9.ory.vd.y56.pa7.kxb.2s.i7r.ng.nji.gsi.mrx.kad.1ri.yr.hp9.egg.mpr.8ej.ze9.7co.vaw.5gg.6p.st.wa.pzg.nj.os8.d3k.zm.ma.jj.ty.bw.ghe.7mz.rff.kb.sul.9h.d7.pa.x4.v9m.yiu.pw.qwr.bkq.nrl.qek.lf2.x4.a3.jg.b3e.ghu.smb.ouu.sme.td.3aj.yz.k5.khw.zj7.mn3.8v.r2.opd.cz.p5.sjq.qtd.csq.cqf.ih.6fg.lo.5kp.ch.hqp.tj.tc4.nh.bck.87m.xui.3fj.v10.k2.ng.99n.kt.y7.1 Cân 5 số ABT 120-5DM hãng Kern —
All for Joomla All for Webmasters

Cân 5 số ABT 120-5DM hãng Kern

Cân 5 số ABT 120-5DM hãng Kern

Cân 5 số ABT 120-5DM Kern

Thiết bị thí nghiệm

Model: ABT 120-5DM

Hãng sản xuất: Kern – Đức

Đặc tính máy:

– Khả năng cân tối đa: 42g / 120g
– Độ phân giải: 0.00001g / 0,0001g
– Độ lặp lại: 0,02mg / 0,1mg
– Độ tuyến tính: ± 0,05mg / 0,2mg
– Thời gian ổn định: 3 giây
– Tải trọng tối thiểu: 1mg
– Nhiệt độ môi trường cho phép: 10oC/ 30oC
– Không gian làm việc: WxDxH 168x172x223 mm
– Kích thước tổng WxDxH 217x356x338 mm
– Bàn cân làm bằng thép không gỉ, đường kính 80mm
– Màn hình hiển thị LCD rộng, chiều cao chữ số 14mm
– 3 vị trí cửa trượt giúp dễ dàng đưa mẫu vào buồng cân
– Tự động xuất dữ liệu đến máy tính, máy in mỗi khi cân ổn định
– Chuẩn cân: chuẩn nội
– Trọng lượng cân: 7kg
– Sử dụng công nghệ Single-cell: thời gian ổn định ngắn khoảng 3s, độ chính xác cao

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: