máy nmr bruker đo dầu tơ sợi

Máy NMR Bruker Phân tích dầu trên tơ sợi

Kỹ thuật phân tích nhanh chóng, không phá hủy mẫu, chính xác và không dùng dung môi. Thiết bị phân tích dầu và béo của Bruker – Đức dùng kỹ thuật cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), một công nghệ đã được chứng minh, đáng tin cậy và dễ sử dụng,

Nhằm giải quyết một loạt các yêu cầu kiểm tra chất lượng đặc thù cho ngành công nghiệp. Chính vì vậy, máy phân tích dầu NMR đang được sử dụng ở những nhà máy, trung tâm phân tích hàng đầu tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Pepsi, Colgate Palmolive, nhà máy Hyosung, Polytex, trung tâm phân tích CASE …

Trong nhiều ngành công nghiệp cần một yêu cầu phải phân tích chính xác, đáng tin cậy và đơn giản hàm lượng của một thành phần lỏng hoặc nhớt khi có sự hiện diện của những thành phần chất rắn khác, đặt biệt là việc phân tích dầu trên tơ sợi. Máy NMR Bruker phân tích dầu và bé đáp ứng yêu cầu này bằng một công nghệ không cần tách pha, làm cho việc chuẩn bị mẫu trở nên dễ dàng, không phải huấn luyện nhân viên phân tích, và cho kết quả chính xác, nhanh chóng. Điều này có nghĩa là sản phẩm trong quá trình sản xuất ổn định hơn, kiểm soát trong quá trình sản xuất được tốt hơn, và giảm chi phí. 

Ưu điểm của kỹ thuật NMR trong việc phân tích dầu trên tơ sợi 

• Kỹ thuật dễ nhất, đáng tin cậy nhất – thích hợp cho nhân viên không chuyên 
• Không sử dụng các dung môi nguy hiểm; không tạo ra các chất thải nguy hại
• Chuẩn bị mẫu rất đơn giản. Phân tích trực tiếp trên sợi
• Đường chuẩn tuyến tính, không phải tính toán nhiều 
• Độ lập lại tốt cho kết quả đáng tin cậy ở các nồng độ thấp
• Không phá hủy mẫu do đó cùng một mẫu có thể được phân tích nhiều lần
• Thời gian phân tích mẫu là 3 phút – lý tưởng để có công suất phân tích mẫu cao

Ứng dụng của tơ sợi ngắn

Tơ sợi ngắn ( tơ sợi ngắn tự nhiên như sợi bông thô, len, sợi gai dầu, sợi lanh hoặc tổng hợp có thể bện thành sợi dài, cuộn chỉ ) phổ biến được sản xuất từ các vật liệu tổng hợp như nylon và polyester (PSF), có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp vải sợi, ô tô và nội thất. 

Trong quá trình sản xuất, sợi được phun phủ ngoài bằng một chất có dầu nhằm làm giảm lực tỉnh điện và độ ma xát, cũng như tăng cường một số tính chất vật lý. Hàm lượng của chất phủ ngoài phun lên tơ sợi ngắn được kiểm soát một cách chính xác nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định.

Ưu điểm của kỹ thuật NMR trong phân tích dầu trên tơ sợi ngắn

Việc phân tích chất phủ ngoài lên tơ sợi ngắn thật sự là một thách thức vì hàm lượng của chúng trên sợi rất thấp và không đồng đều. Các phương pháp phân tích truyền thống bao gồm hòa tan chất phủ ngoài trong dung dịch hữu cơ nóng trước khi xác định hàm lượng dầu hòa tan trong dung môi bằng phương pháp trọng lượng. Những phương pháp này tốn thời gian, đòi hỏi nhân viên phân tích phải có tay nghề và sử dụng dung môi vốn thường tiềm ẩn nguy hại đối với người sử dụng và môi trường. Ngoài ra, độ tái lập của phép thử rất thấp khi phân tích ở những nồng độ thấp và cần thêm những mẫu phụ để đạt được kết quả chính xác hơn.   

Máy NMR Bruker  phân tích dầu và béo là phương pháp thay thế nhanh chóng và dễ thực hiện, hiệu chuẩn đơn giản và cho độ lập lại cao, do đó có thể xác định chất phủ ngoài ở những hàm lượng thấp hơn so với phương pháp chiết bằng dung môi.  

Phương pháp thực hiện của NMR

Kỹ thuật phân tích dựa trên cộng hưởng từ hạt nhân NMR là kỹ thuật đo lường trực tiếp tín hiệu NMR từ dầu của chất phủ ngoài (Oil Pick-UP, OPU) trên sợi; không cần ly trích. Việc xác định hàm lượng dầu được thực hiện bằng cách sử dụng một đường chuẩn có được từ những kết quả phân tích NMR của các mẫu đã biết hàm lượng dầu. Việc định lượng đạt được bằng cách phân tích hàm lượng chất phủ ngoài thêm vào sợi hoặc phân tích hàm lượng chất phủ ngoài chiết xuất từ sợi.   

Đường chuẩn 

Máy NMR Bruker là kỹ thuật thứ cấp (gián tiếp) do đó cần xây dựng đường chuẩn bằng cách dùng các chất chuẩn dựa trên mẫu của khách hàng và phân tích bằng một trong các phương pháp tham chiếu. Về lý thuyết, chỉ cần hai chất chuẩn có khoảng đo rộng là đủ để tạo ra một đường chuẩn tuyến tính, nhưng vì phương pháp này lệ thuộc vào độ chính xác của phương pháp tham chiếu, nên tốt nhất là NMR cần được hiệu chuẩn với 3-6 chất chuẩn, càng nhiều càng tốt, với những nồng độ dầu đã biết trải đều suốt khoảng đo mà mình quan tâm.  

Kết luận việc phân tích dầu trên tơ sợi bằng phương pháp NMR

• NMR là phương pháp xác định hàm lượng dầu trên tơ sợi ngắn chính xác và lập lại 
• NMR rất ổn định thời gian dài và hiếm khi phải hiệu chỉnh đường chuẩn 
• Vì NMR xâm nhập vào toàn bộ mẫu và không nhạy cảm đối với những lỗ không khí, nên nó cho kết quả phân tích chính xác nhất về tổng hàm lượng dầu trong một thể tích mẫu đã biết.  
• NMR không nhạy cảm đối với màu sắc của vật liệu 
• NMR là kỹ thuật không phá hủy, do đó cùng một mẫu có thể được phân tích nhiều lần trước khi được phân tích bằng những phương pháp khác  
• Thời gian phân tích mẫu nhanh chóng so với các phương pháp khác (phổ biến là 3 phút ở các nồng độ rất thấp) 

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: