độ hoà tan thuốc

Độ hoà tan

Một phương pháp thử độ hoà tan có thể phát hiện sự thay đổi công thức ảnh hưởng đến tỷ lệ hòa tan của thuốc. Thử nghiệm hoà tan là một công cụ quan trọng để mô tả đặc tính hiệu quả của thuốc viên dạng thành phẩm.

Ý nghĩa của thử nghiệm hoàn tan bảo đảm rằng để một loại thuốc có hiệu quả, nó trước tiên phải được hòa tan trong dịch tiêu hóa trước khi hấp thu vào máu. Nói cách khác, tỷ lệ và mức độ hấp thụ thuốc được xác định bằng cách hoà tan nó từ dạng thành phẩm.

Mục đích của thử nghiệm hoà tan

Đối với một sản phẩm thương mại, thử độ hoà tan thường được sử dụng cho mục đích kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng, để đảm bảo tính nhất quán giữa các lô sản xuất được thực hiện trong quá trình sản xuất . Trong giai đoạn đầu của việc phát triển thuốc, hỗ trợ xây dựng công thức và tối ưu hóa sự phân phối thuốc.

độ hoà tan thuốc

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ hoà tan

Một thử nghiệm hòa tan đo lượng thuốc đi vào dung dịch trong một khoảng thời gian theo các điều kiện tiêu chuẩn . Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoà tan của một sản phẩm thuốc bao gồm các đặc tính nội tại của hoạt chất (ví dụ: khả năng hoà tan, độ ẩm, kích thước , diện tích bề mặt, hình dạng, đa hình), thành phần và đặc tính của công thức (ví dụ: tá dược, độ cứng, quy trình sản xuất), và phương pháp hoà tan được sử dụng (ví dụ: thiết bị, phương tiện, điều kiện thử nghiệm, lấy mẫu và phân tích mẫu).

Yêu cầu của phương pháp hoà tan

Trong thử nghiệm hòa tan, mục đích là phát triển một phương pháp nhạy cảm với các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ hòa tan. Phương pháp này phải có khả năng phân biệt giữa các sản phẩm thuốc được sản xuất dưới các điều kiện và công thức nằm trong mục tiêu với các biến thể chẳng hạn như kích thước viên thuốc, lực nén và độ cứng của thuốc. Phương pháp hòa tan cũng phải có độ tái lập cao cho các hoạt động hàng ngày cũng như có thể chuyển giao giữa các phòng thí nghiệm.

Máy thử độ hoà tan

Máy thử độ hoà tan Distek 2500 là những thiết bị dễ sử dụng, mạnh mẽ, chuẩn hoá và đủ linh hoạt để thử nghiệm nhiều loại thuốc viên khác nhau.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: