nmr kiểm tra cà phê

Sự cần thiết của phương pháp phân tích cà phê

Cà phê là một trong những sản phẩm được mua bán rộng rãi nhất trên thế giới. Cà phê thương mại được tạo thành từ hai giống chính, thường được gọi là Arabica và Robusta, với Arabica chiếm 60-70% thị trường thế giới và Robusta chiếm thị phần còn lại.

Arabica có chất lượng cao hơn, và bán trên thị trường với giá khoảng gấp đôi giá của Robusta. Do đó, có khả năng xảy ra gian lận, với các thương nhân gian dối đã thêm Robusta vào Arabica và vẫn dán nhãn sản phẩm 100% Arabica. Do đó, phương pháp phân tích NMR kiểm tra cà phê là cần thiết để phát hiện sự pha trộn của cà phê Robusta trong các sản phẩm được dán nhãn là Arabica.

Các phương pháp phân tích cà phê

Phương pháp chính thức để kiểm tra sự hiện diện của Robusta trong Arabica là DIN 10779, đây là phương pháp HPLC (sắc ký lỏng) phức tạp, mất hơn 7 giờ và liên quan đến việc sử dụng acetonitril (một chất gây ung thư). Do đó, cần một phương pháp phân tích cà phê nhanh hơn và an toàn hơn. Phương pháp HPLC tìm kiếm sự hiện diện của một hợp chất diterpene được gọi là 16-O-methylcafestol (16-OMC) hiện diện trong cả hai loại cà phê nhưng chỉ xuất hiện ở mức độ dấu vết ở Arabica. Các mức độ dấu vết của 16-OMC trong Arabica không được phát hiện bằng phương pháp HPLC. Từ lâu, người ta đã biết rằng NMR kiểm tra cà phê có thể phát hiện sự hiện diện của 16 OMC trong cà phê.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: