MÁY ĐO TOẠ ĐỘ BA CHIỀU

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ BA CHIỀU

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ BA CHIỀU

 MÁY ĐO TOẠ ĐỘ BA CHIỀU

Giá: (Liên hệ ) 096 8821008

Xuất xứ: Italia (Ý)

Đặc tính máy:

– Dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế gọn gàng, nhẹ & độ chính xác, hiệu suất làm việc tuyệt vời. Tính di động cao, phù hợp cho kiểm soát chất lượng hoặc bất kỳ chi tiết nào cần kiểm tra 3D với đầu dò cảm ứng. Dễ dàng tích hợp thêm đầu đo laser khi cần.

Xem tiếp
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU

máy đo toạ độ 3 chiều xuất xứ italia

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

Xuất xứ: Italia

Đặc tính máy:

– Đây là dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế mới , đạt tới hiệu suất chính xác nhất với 5 trục quay. Tính di động cao, phù hợp cho kiểm soát chất lượng hoặc bất kỳ chi tiết nào cần kiểm tra 3D với đầu dò cảm ứng.

Xem tiếp
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU XUẤT XỨ ITALIA

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU XUẤT XỨ ITALIA

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU XUẤT XỨ ITALIA

 

máy đo toạ độ 3 chiều xuất xứ italia

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

Xuất xứ: Italia

Đặc tính máy:

– Đây là dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế mới , đạt tới hiệu suất chính xác nhất với 5 trục quay. Tính di động cao, phù hợp cho kiểm soát chất lượng hoặc bất kỳ chi tiết nào cần kiểm tra 3D với đầu dò cảm ứng.

Xem tiếp
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU CMM

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU CMM

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU CMM

 

 máy đo toạ độ 3 chiều cmm

Xuất xứ: Italia (Ý)

Giá: (Liên hệ ) 096 8821008

Đặc tính máy:

– Dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế gọn gàng, nhẹ & độ chính xác, hiệu suất làm việc tuyệt vời. Tính di động cao, phù hợp cho kiểm soát chất lượng hoặc bất kỳ chi tiết nào cần kiểm tra 3D với đầu dò cảm ứng. Dễ dàng tích hợp thêm đầu đo laser khi cần.

Xem tiếp
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM

 

máy đo toạ độ không gian 3 chiều

 

Xuất xứ: Italia (Ý)

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

Đặc tính máy:

– Đây là dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế mới , đạt tới hiệu suất chính xác nhất với 5 trục quay. Tính di động cao, phù hợp cho kiểm soát chất lượng hoặc bất kỳ chi tiết nào cần kiểm tra 3D với đầu dò cảm ứng.

* Đặc tính kỹ thuật:

Xem tiếp
MÁY TAY ĐO TOẠ ĐỘ KHÔNG GIAN 3 CHIỀU

MÁY TAY ĐO TOẠ ĐỘ KHÔNG GIAN 3 CHIỀU

MÁY TAY ĐO TOẠ ĐỘ KHÔNG GIAN 3 CHIỀU

MÁY TAY ĐO TOẠ ĐỘ KHÔNG GIAN 3 CHIỀU

 

Xuất xứ: Italia (Ý)

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

Đặc tính máy:

– Dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế gọn gàng, nhẹ & độ chính xác, hiệu suất làm việc tuyệt vời. Tính di động cao, phù hợp cho kiểm soát chất lượng hoặc bất kỳ chi tiết nào cần kiểm tra 3D với đầu dò cảm ứng. Dễ dàng tích hợp thêm đầu đo laser khi cần.

Xem tiếp
MÁY ĐO CMM 3 CHIỀU DẠNG CÁNH TAY

MÁY ĐO CMM 3 CHIỀU DẠNG CÁNH TAY

MÁY ĐO CMM 3 CHIỀU DẠNG CÁNH TAY

MÁY ĐO CMM 3 CHIỀU DẠNG CÁNH TAY

Xuất xứ: Italia (Ý)

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

Đặc tính máy:

– Dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế gọn gàng, nhẹ & độ chính xác, hiệu suất làm việc tuyệt vời. Tính di động cao, phù hợp cho kiểm soát chất lượng hoặc bất kỳ chi tiết nào cần kiểm tra 3D với đầu dò cảm ứng. Dễ dàng tích hợp thêm đầu đo laser khi cần.

Xem tiếp
MÁY ĐO KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM

MÁY ĐO KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM

MÁY ĐO KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM

MÁY ĐO KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM

 

Xuất xứ: Italia

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

Đặc tính máy:

– Đây là dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế mới , đạt tới hiệu suất chính xác nhất với 5 trục quay. Tính di động cao, phù hợp cho kiểm soát chất lượng hoặc bất kỳ chi tiết nào cần kiểm tra 3D với đầu dò cảm ứng.

Xem tiếp
TAY ĐO KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM

TAY ĐO KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM

TAY ĐO KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM

tay đo không gian 3 chiều cmm 2

 

Xuất xứ: Italia (Ý)

Giá: (Liên hệ ) 096 8821008

Đặc tính máy:

– Dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế gọn gàng, nhẹ & độ chính xác, hiệu suất làm việc tuyệt vời. Tính di động cao, phù hợp cho kiểm soát chất lượng hoặc bất kỳ chi tiết nào cần kiểm tra 3D với đầu dò cảm ứng. Dễ dàng tích hợp thêm đầu đo laser khi cần.

Xem tiếp