CMM Tester Archive

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ BA CHIỀU

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ BA CHIỀU   Giá: (Liên hệ ) 096 8821008 Xuất xứ: Italia (Ý) Đặc tính máy: – Dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế gọn gàng, nhẹ & độ chính xác, hiệu suất …

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU Giá: (Liên hệ) 096 8821008 Xuất xứ: Italia Đặc tính máy: – Đây là dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế mới , đạt tới hiệu suất chính xác nhất với 5 …

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU CMM

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ 3 CHIỀU CMM     Xuất xứ: Italia (Ý) Giá: (Liên hệ ) 096 8821008 Đặc tính máy: – Dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế gọn gàng, nhẹ & độ chính xác, …

MÁY ĐO CMM 3 CHIỀU DẠNG CÁNH TAY

MÁY ĐO CMM 3 CHIỀU DẠNG CÁNH TAY Xuất xứ: Italia (Ý) Giá: (Liên hệ) 096 8821008 Đặc tính máy: – Dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế gọn gàng, nhẹ & độ chính xác, hiệu suất …

MÁY ĐO KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM

MÁY ĐO KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM   Xuất xứ: Italia Giá: (Liên hệ) 096 8821008 Đặc tính máy: – Đây là dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế mới , đạt tới hiệu suất chính xác nhất …

TAY ĐO KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM

TAY ĐO KHÔNG GIAN 3 CHIỀU CMM   Xuất xứ: Italia (Ý) Giá: (Liên hệ ) 096 8821008 Đặc tính máy: – Dòng tay đo khớp nối không gian 3 chiều với thiết kế gọn gàng, nhẹ & độ chính xác, hiệu …