MÁY CỰC PHỔ ĐO VẾT KIM LOẠI PDV6000

MÁY CỰC PHỔ ĐO VẾT KIM LOẠI PDV6000

MÁY CỰC PHỔ ĐO VẾT KIM LOẠI PDV6000

MÁY CỰC PHỔ ĐO VẾT KIM LOẠI PDV6000

Model: PDV 6000

Hãng sản xuất: Modern Water (Anh)

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

Đặc tính máy:

Phân tích các kim loại vi lượng trong nước, đất và thực phẩm luôn luôn là một phần quan trọng của giám sát môi trường hiện đại. PDV 6000 của hãng Modern Water với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này là 1 hệ máy nhỏ gọn, lý tưởng cho việc phân tích kim loại đến hàm lượng vết trong các mẫu nước, đất,  phục vụ cho các ngành liên quan đến môi trường, kiểm tra môi trường.

Xem tiếp
MÁY CỰC PHỔ PDV 6000 ANH QUỐC

MÁY CỰC PHỔ PDV 6000 ANH QUỐC

MÁY CỰC PHỔ PDV 6000 ANH QUỐC

MÁY CỰC PHỔ ĐO VẾT KIM LOẠI PDV6000

 

Model: PDV 6000

Hãng sản xuất: Modern Water (Anh)

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

Đặc tính máy:

Phân tích các kim loại vi lượng trong nước, đất và thực phẩm luôn luôn là một phần quan trọng của giám sát môi trường hiện đại. PDV 6000 của hãng Modern Water với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này là 1 hệ máy nhỏ gọn, lý tưởng cho việc phân tích kim loại đến hàm lượng vết trong các mẫu nước, đất,  phục vụ cho các ngành liên quan đến môi trường, kiểm tra môi trường.

Xem tiếp
MÁY ĐO HÀM LƯỢNG VẾT KIM LOẠI

MÁY ĐO HÀM LƯỢNG VẾT KIM LOẠI

MÁY ĐO HÀM LƯỢNG VẾT KIM LOẠI

MÁY ĐO HÀM LƯỢNG VẾT KIM LOẠI

Model: PDV 6000

Hãng sản xuất: Modern Water (Anh)

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

Đặc tính máy:

Phân tích các kim loại vi lượng trong nước, đất và thực phẩm luôn luôn là một phần quan trọng của giám sát môi trường hiện đại. PDV 6000 của hãng Modern Water với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này là 1 hệ máy nhỏ gọn, lý tưởng cho việc phân tích kim loại đến hàm lượng vết trong các mẫu nước, đất,  phục vụ cho các ngành liên quan đến môi trường, kiểm tra môi trường.

Xem tiếp
MÁY PHÂN TÍCH KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

MÁY PHÂN TÍCH KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

MÁY PHÂN TÍCH KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

MÁY PHÂN TÍCH KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

Model: PDV 6000

Hãng sản xuất: Modern Water (Anh)

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

Đặc tính máy:

Phân tích các kim loại vi lượng trong nước, đất và thực phẩm luôn luôn là một phần quan trọng của giám sát môi trường hiện đại. PDV 6000 của hãng Modern Water với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này là 1 hệ máy nhỏ gọn, lý tưởng cho việc phân tích kim loại đến hàm lượng vết trong các mẫu nước, đất,  phục vụ cho các ngành liên quan đến môi trường, kiểm tra môi trường.

Xem tiếp
MÁY PHÂN TÍCH VẾT KIM LOẠI NẶNG

MÁY PHÂN TÍCH VẾT KIM LOẠI NẶNG

MÁY PHÂN TÍCH VẾT KIM LOẠI NẶNG

may-phan-tich-vet-kim-loai-nang

Model: PDV 6000

Hãng sản xuất: Modern Water (Anh)

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

Đặc tính máy:

Phân tích các kim loại vi lượng trong nước, đất và thực phẩm luôn luôn là một phần quan trọng của giám sát môi trường hiện đại. PDV 6000 của hãng Modern Water với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này là 1 hệ máy nhỏ gọn, lý tưởng cho việc phân tích kim loại đến hàm lượng vết trong các mẫu nước, đất,  phục vụ cho các ngành liên quan đến môi trường, kiểm tra môi trường.

Xem tiếp

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TÍNH NƯỚC DELTATOX II

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TÍNH NƯỚC DELTATOX II

may phan tich doc tinh trong nuoc deltatox II

Model: DeltaTox II

Hãng: Modern Water – Anh Quốc

Giá: (Liên Hệ) 

Đặc tính máy :

Kiểm tra đặc tính phát quang sử dụng vi khuẩn phát huỳnh quang khi có mặt chất độc là một phương pháp đã được biết đến và ứng dụng từ những năm 1980. Khi vi khuẩn ở trạng thái khỏe mạnh chúng sẽ phát quang.

Xem tiếp